Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Język angielski dla osób wykonujących zawody opiekuńczo-medyczne

Celem kursu jest zdobycie lub pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku medycznym.

  • Kurs prowadzi magister filologii angielskiej, nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem nauczania języka branżowego.
 
Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych
Koszt kursu – 400 zł/os. 
  • Plan zajęć będzie dostosowany do oczekiwań uczestników kursu.
  • Zajęcia planowane będą popołudniami lub w weekendy.

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • Wszystkie osoby, które nie znają języka angielskiego lub znają na poziomie podstawowym, pracują lub planują pracować w zawodach opiekuńczo-medycznych

 

Dzięki kursowi uczestnicy poznają terminologię medyczną i praktyczne wykorzystanie specjalistycznego słownictwa. Będą m.in. potrafić:

  • Porozumieć się z osobą podopieczną i współpracownikami
  • Wypełniać formularze z danymi osobowymi
  • Nazwać podstawowe badania medyczne, sprzęt medyczny czy materiały, przybory używane podczas czynności opiekuńczo-higienicznych

Pamiętaj osoby z wykształceniem medycznym, które dodatkowo znają język angielski na komunikatywnym poziomie mogą liczyć na dobrze płatną pracę za granicą

 

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl


Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta