Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Język migowy - poziom podstawowy

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do posługiwania się językiem migowym.

Zapoznanie uczestników z:

  • Współczesnymi poglądami dotyczącymi stosowania metod manualnych w pracy z osobami niesłyszącymi oraz zapoznanie z tymi metodami
  • Założeniami i zasadami systemu językowo-migowego, łączącego w sobie równolegle dwie odmiany języka – mówioną i miganą
  • Praktyczną nauką języka migowego w postaci pełnego zestawu znaków daktylograficznych (alfabet i liczebniki) oraz 250 haseł ideograficznych, w ramach których zawiera się ponad 300 podstawowych znaków migowych

Wprowadzenie znaków ideograficznych będzie dostosowane indywidualnie do grupy uczestników i ich miejsca pracy.

  • Zajęcia są realizowane w formie teoretyczno-praktycznej.

Kurs prowadzi nauczyciel języka migowego, biegły tłumacz języka migowego (T2)

 
Czas trwania: 35 godzin dydaktycznych
Koszt kursu – 350 zł/os. 
  • Plan zajęć będzie dostosowany do oczekiwań uczestników kursu.
  • Zajęcia planowane będą popołudniami lub w weekendy.

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • Osoby, które chcą rozpocząć naukę Polskiego Języka Migowego od podstaw
  • Osoby mające styczność z osobami z niepełnosprawnością słuchową oraz dla tych, którzy potrzebują języka migowego do pracy zawodowej 
  • Osoby z wszystkich grup zawodowych i społecznych

 

Znajomość języka migowego umożliwi komunikację z osobami niesłyszącymi w wielu sytuacjach życia codziennego.
Nauka języka migowego to jedna z form upowszechnienie idei integracji z osobami niesłyszącymi.

 

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl


Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta