Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Język angielski w fizjoterapii

Celem kursu jest zdobycie lub pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym fizjoterapeutów

  • Kurs prowadzi magister filologii angielskiej, nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem nauczania języka branżowego medycznego.
 
Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych
Koszt kursu – 400 zł / os.
  • Plan zajęć będzie dostosowany do oczekiwań uczestników kursu.
  • Zajęcia planowane będą popołudniami lub w weekendy.

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • Wszystkie osoby, które znają języka angielskiego na poziomie podstawowym, pracują lub planują pracować w zawodzie fizjoterapeuty
  • Osoby, które pragną nabyć umiejętność posługiwania się terminologią anglojęzyczną stosowaną w fizjoterapii oraz w sytuacjach komunikacyjnych związanych z wykonywanym zawodem
  • Osoby, które planują wyjazd do kraju anglojęzycznego na studia lub w celach zawodowych.

Dzięki kursowi uczestnicy poznają terminologię medyczną i praktyczne wykorzystanie specjalistycznego słownictwa. Będą m.in. potrafić:

  • Opisać swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe w dziedzinie fizjoterapii
  • Zrozumieć opis dolegliwości i urazów poszczególnych części ciała oraz podjęte działania rehabilitacyjne przedstawione przez pacjenta
  • Przeprowadzić z pacjentem wywiad na potrzeby fizjoterapii
  • Udzielić pacjentowi instrukcji wykonywania poszczególnych ćwiczeń

Pamiętaj oprócz wiedzy i umiejętności język angielski będzie dodatkowym atutem w Twojej pracy... Zapraszamy!!!

 

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta