Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Masaż Shantala

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom :

 • rozwoju ruchowego niemowlęcia
 • zaburzeń rozwojowych charakterystycznych dla MPD, postaci MPD
 • Znaczenia rehabilitacji
 • teoretycznych podstaw masażu Shantala

Kurs pozwoli nabyć umiejętności właściwej pielęgnacji neurorozwojowej

 • Zajęcia są realizowane w formie teoretyczno-praktycznej.
 • Kurs prowadzi magister fizjoterapii, instruktor hipoterapii oraz magister pielęgniarstwa
 
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych
Koszt kursu – 300 zł / os.
 • Plan zajęć będzie dostosowany do oczekiwań uczestników kursu.
 • Zajęcia planowane będą popołudniami lub w weekendy.

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

 • osoby związane z opieką nad nowonarodzonym dzieckiem
 • rodziców, którzy chcą w sposób optymalny opiekować się swoim dzieckiem
 • pielęgniarki posiadające aktualne prawo wykonywania zawodu

Po zakończonym kursie każdy z uczestników będzie potrafił:

 • omówić różnice pomiędzy prawidłowym a nieprawidłowym rozwojem ruchowym
 • omówić zasady i właściwie przeprowadzić zabiegi zawiązane z pielęgnacją noworodka
 • scharakteryzować typy MPD
 • zastosować masaż Shantala zgodnie z obowiązującymi zasadami

Pamiętajmy! Masaż Shantala to okazja do spędzenia czasu z dzieckiem, budowy więzi z nim, danie mu poczucia bezpieczeństwa i spokoju, zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego!

 

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta