Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Wykorzystanie elementów dramy w pracy z dziećmi

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą dramy poprzez:

  • poznanie prostych ćwiczeń dramowych rozwijających zmysł dotyku i koncentracji;
  •  poznanie prostych ćwiczeń dramowych utrwalających pamięć wzrokową i słuchową;
  •  poznanie ćwiczeń rozwijających zmysł węchu, smaku
  • kształtowanie empatii.

Kurs prowadzą:

Absolwentki kierunku pedagogika z/s animator i menadżer kultury. Posiadające bogate doświadczenie w tworzeniu animacji opartych na kreatywnym przekazywaniu treści oraz nauki poprzez zabawę. Pracujące z dziećmi, jako instruktorki teatru i plastyki.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych

Koszt kursu 200 zł/os.

Harmonogram zajęć będzie dostosowany do oczekiwań uczestników kursu.

Zajęcia planowane będą popołudniami lub w weekendy.

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • Osoby, które pracują z dziećmi lub planują podjąć zatrudnienie np. w przedszkolach, szkołach…
  • Rodziców i opiekunów
  • Osoby, które są w trakcie nauki i chcą wejść na rynek usług z nowymi umiejętnościami zawodowymi

Jeżeli chcesz zdobyć lub poszerzyć swoje wiadomości na temat: ćwiczeń teatralnych i gier dramowych, które kształcą koncentrację, dykcję i pamięć

Zapraszamy!!!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta