Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Logopedyczne zabawy w przedszkolu

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności na temat najczęściej występujących wad wymowy u dzieci, poznanie ogólnych zasad terapii logopedycznej.

Tematy obejmują problemy dzieci wieku przedszkolnego.

Kurs prowadzi JUSTYNA LIPIŃSKA-POCHYLSKA pedagog specjalny- logopeda, neurologopeda, surdologopeda, terapeuta metody taktylnej i ustno-twarzowej.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych Koszt kursu 150 zł/os.

Harmonogram zajęć będzie dostosowany do oczekiwań uczestników kursu.

Zajęcia planowane będą popołudniami lub w weekendy.

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • Osoby, które pracują z dziećmi lub planują podjąć zatrudnienie np. w przedszkolach, szkołach…
  • Osoby, które są w trakcie nauki i chcą wejść na rynek usług z nowymi umiejętnościami zawodowymi
  • Rodziców i opiekunów

Po zakończonym kursie uczestnik potrafi:

  • Ocenić wstępnie potrzeby logopedyczne dzieci.
  • Przygotować i poprowadzić ćwiczenia logopedyczne w grupie
  • Tworzyć scenariusze logopedyczne i pomoce

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE POWYŻSZE ZAJĘCIA NIE UPRAWNIAJĄ DO PRZEPROWADZENIA DIAGNOZY ORAZ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ.

Jeżeli chcesz nabyć nowe umiejętności, uczestniczyć w procesie usprawniania motoryki aparatu mowy u dzieci

Zapraszamy!!!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta