Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Podstawowe zasady postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę

Celem kursu jest nabycie:

  • wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania objawów cukrzycy, jej powikłań
  • wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania w zakresie udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji stanu zagrożenia zdrowia w powikłaniach cukrzycy

Zajęcia są realizowane w formie teoretyczno-pokazowej

Kurs prowadzi magister pielęgniarstwa, pracownik dydaktyczny

Czas trwania: 4 godzin dydaktyczne Koszt kursu 90 zł/os.

Plan zajęć będzie dostosowany do oczekiwań uczestników kursu.

Zajęcia planowane będą popołudniami lub w weekendy.

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • osoby, które mają w sowim otoczeniu dzieci chore na cukrzycę (np. rodziców, opiekunów, pracowników szkół, przedszkoli)
  • osoby, które chcą nabyć wiadomości na temat cukrzycy u dzieci (np. uczniowie, słuchacze, studenci)

Po ukończonym kursie każdy z uczestników będzie m.in. potrafił :

  • określi co to jest cukrzyca, jakie są jej przyczyny
  • wymienić objawu cukrzycy typu I i II
  • wymienić zasady, które należy przestrzegać w leczeniu cukrzycy
  • rozpoznać stan zagrożenia zdrowia, różnicując czy jest to hiperglikemia czy hipoglikemia
  • udzielić pierwszej pomocy

Pamiętaj! Nasza wiedza o cukrzycy to jedno z ważniejszych narzędzi walki z cukrzycą.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się co to jest – cukrzyca i poznać podstawowe informacje o cukrzycy u dzieci

Zapraszamy!!!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta