Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

WSTRZYKNIĘCIA PODSKÓRNE

Celem kursu jest nabycie:

  • wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania iniekcji podskórnych osobom podopiecznym, z uwzględnieniem podawania insuliny, leków przeciwzakrzepowych i leków przeciwbólowych oraz nauka pomiaru poziomu cukru we krwi przy pomocy glukometru

Zajęcia są realizowane w formie warsztatów, w specjalistycznej pracowni.

Kurs prowadzi magister pielęgniarstwa, nauczyciel zawodu.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych Koszt kursu 150 zł/os.

Plan zajęć będzie dostosowany do oczekiwań uczestników kursu.

Zajęcia będą zorganizowane popołudniami lub w weekendy.

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • osoby, które chcą nabyć umiejętności wykonywania iniekcji podskórnych, podawania insuliny, leków przeciwzakrzepowych i przeciwbólowych

Po ukończonym kursie każdy z uczestników będzie m.in. potrafił :

  • wskazać miejsce wykonywania iniekcji podskórnych
  • wykonać wstrzyknięcie
  • przestrzegać zasad podczas wykonywania iniekcji
  • wymienić rodzaje insulin, leków przeciwbólowych, przeciwzakrzepowych oraz zasady ich działania
  • omówić powikłania wstrzyknięcia
  • zmierzyć poziom cukru we krwi Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności są przystępne i zrozumiałe dla osób nie mających na co dzień kontaktu z medycyną.

Zapraszamy!!!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta