Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

BADANIE I PROFILAKTYKA WAD POSTAWY U DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem kursu jest poznanie anatomii układu narządu ruchu i etiologii i obrazu klinicznego wad postawy.

Kształtowanie umiejętności wczesnego rozpoznania wad postawy u dzieci i młodzieży.

Kształtowanie umiejętności wdrażania profilaktyki z elementami korektywy wad postawy u dzieci i młodzieży.

Przygotowanie do prowadzenia edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki wad postawy.

Zajęcia są realizowane w formie teoretyczno-praktycznej

Kurs prowadzą: mgr fizjoterapii, lekarz ortopeda

Czas trwania: 24 godzin dydaktyczne Koszt kursu 250 zł/os.

Plan zajęć będzie dostosowany do oczekiwań uczestników kursu.

Zajęcia planowane będą popołudniami lub w weekendy.

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • studentów kierunków medycznych i wychowania fizycznego
  • fizjoterapeutów
  • masażystów
  • pedagogów
  • pielęgniarki
  • wszystkich zainteresowanych tematem

Po ukończonym kursie każdy z uczestników będzie przygotowany m.in. do rozpoznania nieprawidłowości związanych z rozwojem fizycznym.

Będzie potrafił :

  • Zastosować proste badania w celu wykrycia wad postawy
  • Prowadzić opiekę profilaktyczną w wadach postawy
  • Motywować do kształtowania zachowań prozdrowotnych

Pamiętaj!

Diagnoza postawy ciała dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym może skutecznie wyprzedzić pogłębianie się wad postawy, co stwarza możliwość wczesnego ich korygowania.

Zapraszamy!!!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta