Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

PROFILAKTYKA SCHORZEŃ JAMY USTNEJ U DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem kursu jest kształtowanie umiejętności wdrażania profilaktyki chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u dzieci i młodzieży.

Przygotowanie do prowadzenia edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki choroby próchnicowej zębów i chorób przyzębia.

Zajęcia są realizowane w formie teoretyczno-praktycznej.

Kurs prowadzą: lekarz stomatolog, magister pielęgniarstwa oraz dyplomowana higienistka stomatologiczna.

Czas trwania: 24 godzin dydaktyczne Koszt kursu 250 zł/os.

Plan zajęć będzie dostosowany do oczekiwań uczestników kursu.

Zajęcia planowane będą popołudniami lub w weekendy.

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • Pielęgniarki posiadające aktualne prawo wykonywania zawodu

Po ukończonym kursie każdy z uczestników będzie przygotowany m.in. do:

  • sprawowania opieki profilaktycznej w zakresie chorób jamy ustnej u dzieci i młodzieży
  • motywowania do kształtowania zachowań prozdrowotnych
  • opracowywania i wdrażania programów edukacji prozdrowotnej w zakresie chorób jamy ustnej

Zapraszamy!!!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl


Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta