Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Opieka domowa nad chorym po udarze mózgu

Celem kursu jest:

 • Pogłębienie wiedzy dotyczącej czynników ryzyka udaru mózgu, jego przebiegu oraz konsekwencji.
 • Przygotowanie opiekuna do samodzielnego wykonywania zadań związanych z opieką domową nad chorym po udarze.
 • Poprawa kontroli modyfikowalnych czynników ryzyka i większa skuteczność ich leczenia.
 • Promocja zachowań prozdrowotnych, zmiana niekorzystnego stylu życia.
 • Usprawnienie opieki domowej nad pacjentem oraz rehabilitacji poszpitalnej.

Zajęcia są realizowane w formie teoretyczno-praktycznej z naciskiem na praktykę.

Kurs prowadzi wykwalifikowana kadra: pielęgniarka, rehabilitant i psycholog

Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych Koszt kursu 200 zł/os.

Plan zajęć będzie dostosowany do oczekiwań uczestników kursu.

Zajęcia planowane będą popołudniami lub w weekendy.

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

 • osoby zainteresowane nabyciem bądź doskonaleniem umiejętności sprawowania opieki nad chorym po udarze mózgu.

Każdy z uczestników szkolenia ma możliwość potrenowania na fantomie pod okiem instruktora w profesjonalnie wyposażonej pracowni pielęgnowania.

Po ukończonym kursie każdy z uczestników będzie m.in. potrafił :

 • Określić czynniki ryzyka udaru mózgu
 • Określić deficyty neurologiczne występujące u chorego
 • Udzielić informacji o rodzajach wsparcia dla osób chorych
 • Zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, tętno, BMI, glikemę
 • Przeprowadzić podstawowe zabiegi opiekuńcze, higieniczne i pielęgnacyjne
 • Wykonać ćwiczenia rehabilitacyjne w warunkach domowych
 • Komunikować się z osoba chorą

Pamiętaj!

Udar mózgu to jedna z głównych przyczyn śmierci w Polsce.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak dbać o chorego, aby zwiększyć jego niezależność oraz podwyższyć jakość życia.

Zapraszamy!!!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta