Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Terapia Neurotaktylna: Poziom I – Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego

Celem kursu jest:

uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.Trening składa się z dwóch aspektów: pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłów dotyku, dzięki którym stymulują się receptory znajdujące się w ciele. Drugi aspekt szkolenia jest skierowany na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu. Pośrednio terapia jest skierowana na stymulacje układu hormonalnego oraz procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowania.

Program kursu obejmuje:

 • Założenia Terapii Taktylnej wg dr S. Masgutowej
 • Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje
 • Unerwienie skóry, receptory, dermatomy
 • Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju
 • Skóra i propriocepcja
 • Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku
 • Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
 • Dotyk a odruchy niemowlęce
 • Terapia Taktylna a wyzwanie rozwojowe
 • Diagnoza i zasady pracy w Terapii Taktylnej
 • Kroki Terapii Taktylnej

Kurs trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Koszt kursu 650 zł/os.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej

Kurs prowadzi Joanna Kowalewska

Specjalista i Instruktor w pragramach MNRI®

Nr licencji MNRI-CORE/2/15 oraz MNRI-IL/2/15

Mgr matematyki specjalność nauczycielska-dyplom Uniwersytet Wrocławski. Specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka- studia podyplomowe na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Terapeuta integracji sensorycznej. Ukończone szkolenia z zakresu kinezjologii stosowanej, terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii proprioceptywnej, arteterapii, metod wspierania dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (u prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej), Original Play, kursy trenerskie z zakresu technik szybkiego czytania. Terapeuta i diagnosta programu Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów według koncepcji dr Swietłany Masgutowej.

Posiada uprawnienia do nauczania programów MNRI®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych część 1 i 2 ®

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®

MNRI®: Terapia taktylna część 1 i 2®

MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®

MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®

MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych®

MNRI®: Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych®

MNRI®: Rozwój mowy. Mój język-mój świat®

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

 • terapeutów
 • rehabilitantów
 • fizjoterapeutów
 • logopedów
 • psychologów
 • nauczycieli
 • masażystów
 • rodziców
 • osoby pracujące nad wspomaganiem rozwoju

Terapia NeoruTaktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej.

Terapia ta proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Kurs pozwoli nabyć umiejętności właściwej pielęgnacji neurorozwojowej

Współdziała ona z Neurosensoryczna integracją odruchów dr S. Masgutowej. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.

Chcesz nabyć nowe umiejętności. Pracujesz z dziećmi i dorosłymi z :

 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce, dysleksją
 • ADHD, ADD
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem poznanych technik. Kurs nie nadaje uprawnień instruktorskich.

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta