Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Celem kursu jest nabycie wiedzy jak kształtować umiejętności grafomotoryczne u dzieci.

Grafomotoryka = GRAFIKA (zapis) + MOTORYKA (zdolność wykonania różnych czynności ruchowych). Gafomotoryka – najogólniej rzecz ujmując – jest umiejętnością pisania oraz malowania. Czynności te wymagają jednoczesnej koordynacji wzroku oraz ruchów dłoni. Ważne jest nie tylko tempo, z którym czynności są wykonywane, ale również ich precyzja.

Program obejmuje:

  •  Baza umiejętności grafomotorycznych (omówimy sobie co jest ważne dla prawidłowego rozwoju tych funkcji oraz jak je wspierać, z podaniem konkretnych ćwiczeń )
  •  Chwyt narzędzia pisarskiego (szczegółowo omówimy rozwój chwytu narzędzia pisarskiego, zapoznamy się z arkuszami obserwacyjnymi chwytu narzędzia pisarskiego, szeroko omówimy przyczyny nieprawidłowych ustawień i sposoby ich korygowania).
  •  Dobór liniatury do pisania u dzieci z obniżoną sprawnością manualną.
  •  Zdobywanie umiejętności wycinania nożyczkami - etapy i dobór nożyczek.
  •  Wsparcie dziecka leworęcznego oraz wpływ lateralizacji na kształtowanie umiejętności grafomotorycznych.
  •  Rodzaje mas plastycznych do wykorzystania w terapii - zasady wprowadzania oraz przepisy na masy "własnej roboty".

Kurs trwa – 10 godz. dydaktycznych  

Koszt kursu 300 zł/os.

W trakcie zająć każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632).

 Kurs prowadzi Wioletta Bartkiewicz - psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor Terapii ręki

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  •  pedagogów,
  •  logopedów,
  •  terapeutów
  •  rodziców i studentów pracujących z dziećmi z zaburzeniami

Jeśli chcesz nabyć nowe umiejętności. Dowiedzieć się jak dobrze rozwijać funkcje graficzne i motoryczne u dziecka.

Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem poznanych technik. Kurs nie nadaje uprawnień instruktorskich

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

 

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta