Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych - Poziom I

Jest to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową,  na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.

Program kursu obejmuje:

 • Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka
 • Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy
 • Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutowej – koncepcja terapii integracyjnej
 • ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej
 • Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów
 • Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych
Kurs  trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Koszt kursu  1259 zł/os.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz

 Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej

Kurs prowadzi  Kowalewska Joanna

Specjalista i Instruktor w programach MNRI®

Nr licencji MNRI-CORE/16/15 oraz MNRI-IL/7/15

Mgr fizjoterapii,  ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii. Licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Aktywnie pomaga w przygotowaniu publikacji programów MNRI®. Mgr Joanna Kowalewska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI ®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®

MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®

MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®

MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®

MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych®

MNRI® Integracja odruchów kończyn górnych a rozwój nawyków manualnych®

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

 • terapeutów
 • logopedów
 • fizjoterapeutów
 • rehabilitantów
 • psychologów
 • lekarzy
 • nauczycieli,
 • masażystów,
 • rodziców oraz
 • osób zainteresowanych

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce, dysleksją
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem poznanych technik. Kurs nie nadaje uprawnień instruktorskich

 

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta