Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Terapia Ręki

Terapii Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi. Ponieważ ręka spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy składowe, a więc kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca, stąd ważne jest, żeby podczas terapii nie usprawniać poszczególnych części składowych ręki, ale postrzegać ją całościowo i pracować nad rozwojem funkcji, takich jak np. nauka trzymania łyżki, picia z kubeczka itp.

Podstawą programu jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki. Proponowany program z sukcesami jest prowadzony w wielu ośrodkach na terenie całej Polski .

Program obejmuje:

 •  Sprawność ręki a rozwój psychomotoryczny dziecka
 •  Zarys anatomii i fizjologii ręki - Kontrola posturalna a funkcje ręki
 •  Wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki
 •  Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki
 •  Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny
 •  Warsztat: Masaż sensoryczny rąk©
 •  Rozwój chwytu pisarskiego
 •  Prezentacja materiałów filmowych
 •  Omówienie zasad konstruowania programu terapii
 •  Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami funkcji kkg
 •  Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki
 •  Prezentacja autorskiego narzędzia diagnostycznego: Arkusz obserwacji zaburzeń małej motoryki©

Kurs trwa – 16 godz. dydaktycznych

Zajęcia w formie wykładów i warsztatów. 

Koszt kursu 430 zł/os.

W trakcie zająć każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat, który potwierdza nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki według programu PTR©

Kurs prowadzi

Aneta Giczewska - fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny

Wioletta Bartkiewicz - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

 •  fizjoterapeutów,
 •  pedagogów,
 •  logopedów,
 •  rodziców i studentów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.

Jeśli chcesz nabyć nowe umiejętności. Pracujesz z dziećmi i zajmujesz się wczesnym wspomaganiem ich rozwoju

Ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem poznanych technik. Kurs nie nadaje uprawnień instruktorskich

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta