Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Trening umiejętności społecznych

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli i terapeutów pracujących w grupach integracyjnych w przedszkolu, psychologów, pedagogów specjalnych posiadających podstawową wiedzę o autyzmie. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikującymi się werbalnie.

Program obejmuje:

 • Podstawowe umiejętności społeczne trenowane podczas zajęć          
 • Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka w grupie przedszkolnej - omówienie specyficznych deficytów w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych ze względu na posiadaną diagnozę
  1. modelowanie          
  2. odgrywanie ról          
  3. informacje zwrotne          
  4.  transfer czyli przeniesienie ćwiczonych umiejętności na życie
 • Trening Umiejętności Społecznych - założenia teoretyczne, przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych (m. in. Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina)
 • Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych - zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych i indywidualnych rozwijających umiejętności społeczne, struktura zajęć, czas trwania, narzędzia wykorzystywane w pracy z grupą.
 • Szczegółowe omówienie podstawowych procedur wykorzystywanych w treningu          
  1. podstawowe umiejętności prospołeczne         
  2. umiejętności emocjonalne          
  3. alternatywne umiejętności wobec agresji          
  4. umiejętności radzenia sobie ze stresem          
  5. umiejętność planowania
 • Specyfika pracy z grupą, proces grupowy, profilaktyka i strategie postępowania w przypadku trudnych zachowań uczestników grupy, rola terapeuty w trakcie trwania treningu
 • Grupa terapeutyczna TUS dla dzieci w grupie integracyjnej – zajęcia dramowe
 • Zajęcia praktyczne: tworzenie przykładowych scenariuszy zajęć, ćwiczenia w prowadzeniu zajęć rozwijających umiejętności społeczne (tworzenie zadań dla grupy w oparciu o wyznaczone cele), scenki, wspólne nagrywanie scenek, omawianie.Kurs trwa – 16 godz. dydaktycznych

Zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

Termin: dwa dni

Koszt kursu 430 zł/os.

 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia uprawniające do tworzenia programów i prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych oraz zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632).

W trakcie zająć każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Kurs prowadzi  

Magdalena Godlewska – psycholog, terapeuta, mediator

Katarzyna Mierzejewska - pedagog specjalny, trener dziecięcy kompetencji społecznych, terapeuta integracji sensorycznej

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

rehabilitantów, fizjoterapeutów psychologów, logopedów, pedagogów, pielęgniarki, położne, specjalistów pracujący w żłobkach, studentów, rodziców

 

Jeśli chcesz nabyć nowe umiejętności, które pozwolą Ci prowadzić trening umiejętności społecznych dla dzieci z problemami niepełnosprawności intelektualnej

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta