Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część II

Integracja odruchów wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka, wykorzystujący jego neurofizjologiczne zasoby rozwojowe, umiejętności uczenia się i zdrowia. Program ten opiera się na wiedzy z zakresu neurologii i neurofizjologii, w szczególności na rozwoju układu nerwowego i funkcjonowania mózgu. Jest ukierunkowany na czynniki i procesy ruchowego rozwoju i ma na celu stymulację mechanizmów rozwojowych przez ruch i specjalne sensoryczno-motoryczne techniki wpływające na optymalne funkcjonowanie mózgu.

Celem programu jest aktywizacja mechanizmów samoregulacji  i neuroplastyczności poprzez stymulację schematów odruchów – bezwarunkowych i spontanicznych ruchów danych przez naturę.

Program kursu obejmuje:

 1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów
 2. Przypomnienie informacji o związku odruchów i mechanizmów obronnych.
 3. Przypomnienie wiadomości o koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Swietłany Masgutowej:
 • odruch chodu automatycznego Thomasa.
 • odruch pełzania Bauera
 • odruch Moro
 • odruch podparcia rąk
 • odruch Landaua
 • odruch wzlotu i lądowania
 • odruch orientacyjny Pawłowa
 • odruch prostowania tułowia
 • odruch Symetryczny toniczny szyi
 • odruch grzbietowy Galanta
 • odruch Pereza
 • odruch błędnikowy toniczny
 1. Powtórzenie i zebranie technik poznanych na kursie.
 2. Dodatkowe techniki pracy – ćwiczenia integrujące odruchy z całym układem ruchowym.

Kurs  trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Koszt kursu 1700 zł/os.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz

Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632).

Kurs prowadzi  Kowalewska Joanna

Specjalista i Instruktor w programach MNRI®

Nr licencji MNRI-CORE/16/15 oraz MNRI-IL/7/15.

Mgr fizjoterapii,  ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii. Licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Aktywnie pomaga w przygotowaniu publikacji programów MNRI®. Mgr Joanna Kowalewska ma uprawnienia do nauczania programów MNRI ®:

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych niemowlęcych®

MNRI®: Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów ustno-twarzowych®

MNRI®: Terapia NeuroTaktylna®

MNRI®: Integracja ruchów archetypowych i rozwój motoryczno-poznawczy®

MNRI®: Integracja schematów odruchów wzrokowych i słuchowych®

MNRI®: Integracja schematów odruchów stałych®

MNRI® Integracja odruchów kończyn górnych a rozwój nawyków manualnych®

Kurs przeznaczony jest dla:  terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, pedagogów, logopedów, nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, rodziców, którzy chcą wspierać rozwój swoich dzieci (również specjalnej troski).

Nie jest wymogiem, ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Terapia Taktylna.

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi
 • autyzmem
 • zachowaniami agresywnymi
 • lękami i fobiami
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • trudnościami w nauce, dysleksją
 • ADHD, ADD
 • zaburzeniami mowy
 • zaburzeniami integracji sensorycznej

 

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta