Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Mój wyjątkowy uczeń ma Zespół Aspergera

Dziecko z  ZA to mały indywidualista. Nim dojdą specjaliści i rodzice  do prawidłowej diagnozy, może być postrzegane zarówno jako mały geniusz ( prawdopodobnie jest dziedzina, w której znacznie przewyższa wiedzą swoich rówieśników) jak i dziecko „niegrzeczne” i „ źle wychowane”. Jeśli w grupie przedszkolnej jest  maluch z ZA, nauczyciel musi wiedzieć, jak z nim pracować, jakie zachowania są typowe,  na zmianę których można mieć wpływ. Do  najważniejszych zadań będzie  należało nauczenie go trudnej sztuki rozpoznawania własnych emocji oraz rozwinięcie kompetencji społecznych. Podczas szkolenia część teoretyczna wzbogacona będzie o część praktyczną- pomysły na zabawy i ćwiczenia dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz całej grupy, w której maluch z ZA się znajduje.

Program obejmuje:

  • Charakterystyka obrazu klinicznego dziecka z zespołem Aspergera.
  • Jak deficyt teorii umysłu wpływa na funkcjonowanie ucznia z ZA w szkole?
  • Przedstawienie  sposobów  motywowania dziecka z zespołem Aspergera.
  • Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych ucznia z Zespołem Aspergera.
  • czym należy pamiętać, pracując z uczniem z Zespołem Aspergera?
  • Przedstawienie sposobów motywowania dziecka z zespołem Aspergera
 Kurs trwa – 4 godz. dydaktyczne
Zajęcia w formie warsztatów
Koszt kursu 150  zł/os.

W trakcie zająć każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). oraz zgodne z wymogami par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Kurs prowadzi  

Ewa Mordalska

Mgr filologii polskiej, pedagog z 23 letnim doświadczeniem, absolwentka studiów podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju „ ( Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” na Wydziale Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada dyplom Trenera dziecięcego kompetencji społecznych. Swoje szkolenia przygotowuje nie tylko w oparciu o obecny stan wiedzy, ale przede wszystkim wykorzystując własne wieloletnie obserwacje środowiska szkoły. Jej marzeniem jest uświadomienie współczesnym pedagogom, że szkoła może rozwijać kreatywność , a nie skutecznie ją niszczyć. Ciągle szuka odpowiedzi na pytania- jak uczy się mózg i co zrobić, aby maksymalnie wykorzystać potencjał i talenty każdego człowieka. Jako filolog prowadzi także szkolenia z kultury języka m.in. w pismach urzędowych. Niewątpliwym jej atutem jest ogromne poczucie humoru oraz dystans do omawianych zjawisk…nawet tych budzących największe emocje i kontrowersje.

Mocny głos i talent aktorski sprawiają, że jej szkolenia nigdy nie są nudne.

 Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • terapeutów,
  • pedagogów,
  • nauczycieli,
  • studentów kierunków medycznych i pedagogicznych

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zrozumieć dziecki z zespołem Aspergera, jak pomóc im prawidłowo funkcjonować w szkole, jak wspomagać ich rozwój społeczny, jak sobie z nimi radzić

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta