Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU – PROGRAMOWANIE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Celem kursu jest:

nabycie wiedzy na temat metod i strategii w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego.

Program kursu obejmuje:     

 1. Rozwój funkcji słuchowych. Deprywacja słuchowa.
 2. Niedosłuch – aspekt medyczny, logopedyczny i pedagogiczny.
 3. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
 4. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
 5. Wywiad surdologopedyczny.
 6. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna. Narzędzia diagnostyczne.
 7. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.
 8. Wychowanie słuchowo-językowe a trening słuchowy.
 9. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu.
 10. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
 11. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Założenia teoretyczne metody i implikacje terapeutyczne.
 12. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności

Komunikacyjnych (KSUK).

 1. CAPD – charakterystyka zaburzenia, diagnostyka i przedstawienie wybranych metod terapii.
 2. Specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne.
 3. Współpraca z rodzicami.
 4. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.
 5. Dyskusja.

Kurs  trwa 8 godzin dydaktycznych

Kurs ma charakter warsztatowy

Koszt kursu 380 zł/os.

Wszyscy uczestnicy kursu Uczestnicy otrzymują zestaw pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej oraz skrypt

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs prowadzi  mgr Agnieszka Dziedzic - pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. W praktyce terapeutycznej i dydaktycznej wykorzystuje wiedzę z zakresu neurobiologii. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wczesnej diagnozy i terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu oraz edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych z zakresu logopedii i pedagogiki specjalnej. Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu, podczas którego zdobyła wiedzę i praktyczne umiejętności pracy z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, sympozjach, warsztatach i szkoleniach. Od kilku lat związana z międzynarodowym ruchem “Wiara i Światło”. Prowadziła kursy oraz szkolenia z zakresu pedagogiki specjalnej i logopedii.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

 • logopedów
 • studentów logopedii
 • neurologopedów
 • audiologopedów,
 • surdologopedów

Uczestnicy nabędą wiedzę na temat metod i strategii w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu, a także na temat programowania wczesnych etapów rozwoju językowego.

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta