Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

Celem kursu jest:

zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w terapii zaburzeń mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Zaprezentowane propozycje ćwiczeń indywidualnych i grupowych umożliwią Uczestnikom stosowanie elementów metody werbo-tonalnej w praktyce terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dziećmi i ich rodziną stanowi istotny element w interdyscyplinarnym procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Program kursu obejmuje:

 1. Biogram Petara Guberiny.
 2. Założenia systemu audio-globalno-wizualno-strukturalnego.
 3. Założenia metody werbo-tonalnej. Znaczenie prozodii w terapii słuchu i mowy.
 4. Aparaty i sprzęt stosowany w terapii.
 5. Poliklinika SUVAG - charakterystyka funkcjonowania placówki. Strategie terapeutyczne.
 6. Rytm fonetyczny - propozycje ćwiczeń (ruchowe stymulacje i muzyczne stymulacje) - wszystkie samogłoski i większość spółgłosek.
 7. Wykorzystanie piktogramów w zajęciach logorytmicznych.
 8. Prezentacja wybranych pomocy i materiałów dydaktycznych.
 9. Podsumowanie. Dyskusja.

Kurs  trwa 12 godzin dydaktycznych

Kurs ma charakter warsztatowy

Koszt kursu 480 zł/os.

Wszyscy uczestnicy kursu Uczestnicy otrzymują zestaw pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej oraz skrypt do części teoretycznej.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs prowadzi  mgr Agnieszka Dziedzic - pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. W praktyce terapeutycznej i dydaktycznej wykorzystuje wiedzę z zakresu neurobiologii. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wczesnej diagnozy i terapii dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu oraz edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel akademicki na studiach podyplomowych z zakresu logopedii i pedagogiki specjalnej. Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu, podczas którego zdobyła wiedzę i praktyczne umiejętności pracy z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, sympozjach, warsztatach i szkoleniach. Od kilku lat związana z międzynarodowym ruchem “Wiara i Światło”. Prowadziła kursy oraz szkolenia z zakresu pedagogiki specjalnej i logopedii.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

 • pedagogów
 • pedagogów specjalnych
 • nauczycieli przedszkoli i szkół integracyjnych, powszechnych, specjalnych
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • logopedów i neurologopedów oraz surdologopedów
 • psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
 • rehabilitantów
 • terapeutów integracji sensorycznej
 • Rodziców

Metoda werbo-tonalna ma na celu uwrażliwienie słuchu i usprawnienie komunikacji językowej dziecka. Specjalnie dobrane schematy ruchowe stymulują rozwój motoryki oraz zmysłu równowagi małego pacjenta. Dzięki tej efektywnej metodzie nawet dzieci z głębokim ubytkiem słuchu mogą kształtować prawidłowe nawyki słuchowe i rozwijać werbalne umiejętności komunikacyjne.

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta