Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Terapia Ręki II

Terapii Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi. Ponieważ ręka spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy składowe, a więc kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca, stąd ważne jest, żeby podczas terapii nie usprawniać poszczególnych części składowych ręki, ale postrzegać ją całościowo i pracować nad rozwojem funkcji, takich jak np. nauka trzymania łyżki, picia z kubeczka itp.

Kurs przeznaczony jest adresowany do osób które pragną pogłębić swoją wiedzę dotyczącą pracy z dzieckiem z trudnościami w zakresie małej motoryki. W szczególności zapraszamy osoby, które pracują z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością ruchową.

Program kuru obejmuje:

 • Podstawowe zasady pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
 • Cele i założenia terapii ręki dziecka z mpdz i zespołem Downa
 • Terapia dzieci z mpdz funkcjonującymi na różnych poziomach GMFCS
 • Zasady wprowadzania umiejętności samoobsługowych
 • Etapy rozwijania umiejętności grafomotorycznych u dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ruchową (rysowanie, kolorowanie,modelowanie)
 • Ćwiczenia i zabawy wykorzystywane podczas terapii z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem Downa
 • Specyfika zajęć terapii ręki u  dzieci z autyzmem.
 • Prezentacja materiałów filmowych

Kurs trwa – 16 godz. dydaktycznych

Zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

Koszt kursu 400 zł/os.

W trakcie zająć każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzymuje certyfikat, który potwierdza nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie certyfikatu ukończenia kursu I stopnia TR !!!

Kurs prowadzi  

Aneta Giczewska - fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny

Wioletta Bartkiewicz - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

 • fizjoterapeutów,
 • pedagogów,
 • logopedów,
 • rodziców i studentów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.

Jeśli chcesz nabyć nowe umiejętności. Pracujesz z dziećmi i zajmujesz się wczesnym wspomaganiem ich rozwoju

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta