Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne – I stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka (szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej). Metoda ta jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Program autorskiego szkolenia opracowany przez Bożenę Kisiel i Alicję Wilkołazka  został zaakceptowany przez International Sherborne Foundation w Bristolu.  

Celem głównym warsztatu  pierwszego stopnia jest: przygotowanie uczestników zajęć do rozpoczęcia pracy metodą Ruchu Rozwijającego  bazującego na pracy Weroniki Sherborne.

Cele szczegółowe to:

 • zapoznanie uczestników zajęć z założeniami teoretycznymi metody
 • uczestniczenie uczestników zajęć w modelowej sesji ruchowej
 • wyposażenie uczestników w umiejętność analiza różnych aspektów ruchu
 • omówienie możliwości wykorzystania metody w pracy terapeutycznej

Program obejmuje:

 1. Omówienie założeń teoretycznych metody. Prezentacja filmów video
 2. Przygotowanie do sesji ruchowej – doświadczenia ilustrujące zasady RR
 3. Sesja Ruchu Rozwijającego oraz analiza doświadczeń emocjonalnych z sesji RR
 4. Projektowanie przez uczestników warsztatu własnych scenariuszy zajęć
 5. Przeprowadzenie przez uczestników sesji wg opracowanych scenariuszy
 6. Możliwości wykorzystania metody Ruchu Rozwijającego

Zajęcia w formie warsztatów; uczestnicy wyposażeni  w wygodne stroje typu sportowego.

Koszt kursu 450 zł/os.

Czas trwania - 25 godz. dydaktycznych

Kurs II stopnia, zalecane przez Fundację, odbywa się w takich samych ramach czasowych.

W trakcie zająć każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs prowadzi  

 • mgr Bożena Kisiel, mgr Alicja Wilkołazka -   posiadają  certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu (UK) uprawniający do prowadzenia szkoleń w Zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

 • nauczycieli
 • psychologów
 • pedagogów
 • logopedów
 • studentów
 • terapeutów
 • fizjoterapeutów
 • pracowników opieki społecznej i opiekunów dzieci
 • rodziców oraz innych osób chcących poznać metodę

Kurs I stopnia uprawnia do: wykorzystania metody w pracy terapeutycznej i jest przygotowaniem do pracy metodą Ruchu Rozwijającego.

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta