Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

KKZ – OPIEKUNKA DZIECIĘCA

                                                                                                                    

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość zdobycia nowych kwalifikacji niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Kurs – BEZPŁATNY !!!

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Branża - pomoc społeczna (SPO)

Czas trwania kursu - kurs trwa 2 lata, tj. 4 semestry niezależnie od kalendarza roku szkolnego, uwzględniając czas wolny od nauki w ferie oraz wakacje. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Wymogiem jest, aby to była osoba dorosła ( osoba, która ukończyła 18 lat).  Wystarczy świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej bądź zawodowej!

Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez OKE ( Okręgową Komisję Egzaminacyjną). Osoba, która przystąpi do egzaminu zawodowego i zda go, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast  w przypadku zawodu na poziomie technika jest to wykształcenie średnie.

Opiekunka dziecięca pomaga rodzicom w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych.  Zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia). Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych. Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go, tak aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest również kreatywność, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

  • Domy Małego dziecka,
  • Domy Dziecka,
  • Żłobkach,
  • Przedszkolach - młodsza grupa
  • Indywidualna opieka domowa

Wymagane dokumenty:

  • wniosek* (w wersji elektronicznej lub papierowej)  
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • 2 fotografie
  • zaświadczenie z medycyny pracy

*Rejestracja elektroniczna - w sprawie dopełnienia formalności będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.

Dokumenty są przyjmowane w pokoju nr 50 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

ZAPISZ SIĘ

                                                                                                                    

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta