Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Wczesna interwencja logopedyczna w gabinecie – szkolenie on-line

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

Chcesz poznać pracę logopedy z zakresu wczesnej interwencji i wdrożyć rozwiązania terapeutyczne już od bardzo wczesnego okresu rozwoju?

Szkolenie on-line jest propozycją rozwoju dla osób chcących zgłębić wiedzę z zakresu pracy z dzieckiem od okresu niemowlęcego oraz poznać możliwości diagnostyczno-terapeutyczne do wykorzystania w swoim miejscu pracy. 

Kurs trwa -  6 godzin dydaktycznych.

Koszt kursu stacjonarnego - 299 zł/os.

Koszt kursu on-line – 249 zł/os.

  1. Wczesna interwencja logopedyczna w gabinecie – szkolenie on-line.
  2. Całościowy wywiad biologiczno-środowiskowy, z uwzględnieniem specyfiki pracy z najmłodszymi pacjentami. 

Uczestnik po szkoleniu otrzymuje arkusz wywiadu do wykorzystania  w praktyce logopedycznej.

  1. Diagnoza logopedyczna niemowlęcia i małego dziecka od 0 do 3 roku życia, a także najważniejsze aspekty rozwoju w przypadku dzieci od 3 do 6 roku życia:

– Obserwacja dziecka: wytyczne do obserwacji oraz próba interpretacji zachować językowych – wspólna analiza. 

– Budowa i funkcje narządów artykulacyjnych – co powinno nas niepokoić? Czy potrafię wykonać badanie? 

– Funkcjonowanie zmysłów: jak i kiedy odesłać na badania obiektywne? Gotowe wskazówki do wykorzystania w pracy – formularz.

– Czynności fizjologiczne w obrębie aparatu mowy – co może nas niepokoić?

– Rozwój funkcji pokarmowych dziecka – główne etapy, niepokoje.

– Co to znaczy opóźnienie w aspekcie rozwoju logopedycznego dziecka?

  1. Możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej:

– Edukacja rodzica: jak wspierać rozwój w warunkach domowych? Co to znaczy profilaktyka logopedyczna w domu? Wsparcie dziecka w codziennej pielęgnacji. Propozycje do wykorzystania w praktyce. 

– Metody terapeutyczne wczesnej interwencji logopedycznej – co mogę zaproponować dziecku i rodzinie?

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

– arkusz wywiadu biologiczno-środowiskowego do wykorzystania w swojej praktyce, 

– formularz skierowania na badania obiektywne,

– materiały szkoleniowej w formie papierowej,

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Kurs prowadzi  mgr Aleksandra Kaczyńska  - pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. Ukończyła Kurs Metody Castillo Morales – Agrentina Cordoba (I i II Nivel), Terapeuta metody J.Brondo (Argentina–Cordoba). Od lat związana z Centrum Szkoleniowym Cognitus.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • logopedów,
  • terapeutów,
  • pedagogów,
  • nauczycieli,
  • studentów kierunków pedagogicznych

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta