Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Samobadanie piersi - profilaktyka raka sutka.

Celem kursu jest:

 • Zwiększenie poziomu wiedzy kobiet dotyczącej profilaktyki raka piersi
 • Zapoznanie z zasadami samobadania i samokontroli oraz ich znaczenie w tzw. czujności onkologicznej
 • Nauczenie kobiet samodzielnego badania piersi i obserwacji własnego ciała.

Program obejmuje:

 1.Omówienie budowy sutka.

 1. Epidemiologia raka piersi.
 2. Czynniki ryzyka raka piersi.
 3. Wpływ zdrowego stylu życia na zmniejszenie ryzyka nowotworów sutka.
 4. Badania w profilaktyce raka sutka. Metody samobadania piersi.
 5. Technika samobadania piersi.
 6. Samodzielne wykonywanie badania sutka na fantomach przez uczestników.

Zajęcia  realizowane są w formie praktyczno-teoretycznej.

Kurs prowadzi magister pielęgniarstwa, nauczyciel zawodu.

Czas trwania: 4 godzin dydaktyczne

Koszt kursu: 65 zł/os.

Harmonogram zajęć będzie dostosowany do oczekiwań uczestników kursu.

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

 • osoby dorosłe zainteresowane tematem

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632). otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • wyjaśnić na czym polega profilaktyka raka piersi
 • wymienić czynniki zmniejszające ryzyko nowotworu piersi
 • wykonać samobadanie piersi różnymi metodami

 

Zapraszamy!!!

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta