Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

PSYCHOMOTORYKA JA TY MY

 

Coraz częściej wśród dzieci występuję potrzeba uczestnictwa w zajęciach trenujących umiejętności społeczne. W psychomotoryce JA-TY-MY poruszamy aspekt emocji, komunikacji, współdziałania zarówno w parze, jak i w grupie. Kto z nas w szkole nie brał udziału w zawodach sportowych, nie grał w dwa ognie, czy inną grę zespołową? Pamiętacie, jak trudno było przełknąć porażkę, gdy padał wyrzut „to przez niego przegraliśmy!”? Przygotowujemy zadania ruchowe w taki sposób, by równocześnie ćwiczyły zachowania społeczne pośród dzieci. Część zadań konstruujemy w taki sposób, by osiągnięcie celu było możliwe tylko przy współdziałaniu – bo jak mówił Thomas Merton „Niektóre szczyty można zdobyć tylko razem”.

Na szkoleniu przeanalizujemy funkcjonowanie dziecka, gdy działa ono:

Samo,

W parze,

W grupie.

Wszystkie działania omówimy w dwóch aspektach:

Działania do osiągnięcia wspólnego celu,

Działania rywalizacyjne.

Sprawdzimy, jakie mechanizmy kierują poszczególnymi relacjami.

I tradycyjnie zaproponujemy gotowe rozwiązania do wykorzystania w pracy z dziećmi:)

Kurs trwa -  10 godzin dydaktycznych

Koszt kursu – 199  zł/os. / 179 zł on-line

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632) oraz CERTYFIKAT TERAPEUTY PSYCHOMOTORYKI Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki. Certyfikat daje uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą psychomotoryki.

Szklenie prowadzone przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Psychomotoryki.

Prowadzący:

Dr Anna Suchon - Pedagog specjalny, posiada długoletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Adiunkt w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej. Tytuł psychomotoryka oraz gerontopsychomotoryka uzyskała na Akademii Psychomotoryki i Motopedagogiki w Niemczech. Autorka publikacji krajowych i zagranicznych. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki.

Agnieszka Hodur - …………………….

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

 • nauczycieli przedszkoli i szkół,
 • wychowawców,
 • psychologów,
 • logopedów,
 • fizjoterapeutów,
 • terapeutów zajęciowych,
 • specjalistów pracujących w ośrodkach rehabilitacyjnych
 • studentów kierunków pedagogicznych

Dzięki szkoleniom będziesz miał możliwość:

 • Zdobycia aktualnej wiedzy, popartej badaniami naukowymi oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym osób prowadzących,
 • Zapoznanie z europejskimi koncepcjami psychomotoryki,
 • Natychmiastowego i długofalowego praktycznego weryfikowania swoich kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć,
 • Zdobycia umiejętności prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i seniorami oraz osobami z niepełnosprawnością,
 • Program kształcenia zawiera nowoczesne i nowatorskie treści, nie występujące w innych ofertach (np. e-psychomotoryka). Jesteśmy PIERWSI. Możesz się przekonać,
 • Zdobycia impulsu do własnego indywidualnego rozwoju zarówno w zakresie holistycznego postrzegania drugiego człowieka, ale również wypracowaniu własnej postawy.

Podczas kursu zapraszamy na słodką przerwę kawową 😊

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta