Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Technik usług kosmetycznych A.62

Kurs trwa 1 rok, tj. 2 semestry (każda z kwalifikacji), niezależnie od kalendarza roku szkolnego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

W kursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe posiadające świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej bądź zawodowej. Po ukończeniu kursu osoby te otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu i mogą przystąpić do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez OKE ( Okręgową Komisję Egzaminacyjną).

Technik usług kosmetycznych jest zawodem należącym do branży administracyjno-usługowej, mieszczącym się w sferze usług publicznych. Jest  to  zawód  dla  ludzi  pragnących  rozwoju  i  lubiących  wyzwania. Specyfika   tego  zawodu  polegająca  na  kontakcie  z  ludźmi narzuca również na osobę pracującą potrzebę posiadania szczególnych cech charakteru, predyspozycji psychofizycznych oraz wysokiej kultury osobistej. W puli oferowanych usług przez kosmetyczkę znajdują się zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej, zdobniczej oraz zabiegi z zastosowaniem czynników fizykalnych. Klient podczas wizyty w salonie kosmetycznym oprócz usługi bezpośredniej otrzymuje pakiet porad związanych z pielęgnacją i profilaktyką skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych.

Zachętą do kształcenia się w tym przyszłościowym zawodzie jest możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej oraz dotacje unijne, które to umożliwiają. Zawód kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi stwarzając  szerokie  możliwości  pracy.

Praca

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

  • gabinety kosmetyczne,
  • salony odnowy biologicznej,
  • salony SPA,
  • gabinety pielęgnacji dłoni i stóp,
  • własny gabinet kosmetyczny,
  • firmy kosmetyczne.

ZAWÓD: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH symbol zawodu 514207

Kwalifikacje:

A.62 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała.

L.p.

Obowiązkowe zajęcia

edukacyjne

Liczba godzin BHP,PDG, JOZ,OMZ,KPS PKZ A.62
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów.

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie (A.aa)

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała.  (A.62)
Kształcenie zawodowe teoretyczne
 1 Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 33 33
 2 Język obcy w kosmetyce- język angielski 26 26
 3 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała. 71 45 26
 4 Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce. 33 26 7
Łączna liczba godzin 163 59 71 33
Kształcenie zawodowe praktyczne
 5 Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała 384 85 299
Łączna liczba godzin 384 85   299
Razem 547 144 71 332

Wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
Razem 2 80


 

 

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta