Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

KKZ

BEZPŁATNA OFERTA KSZTAŁCENIA –

WARTO WIEDZIEĆ!

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia ustawicznego osób dorosłych i sposób na zdobycie nowego zawodu. Kwalifikacyjnych kursach zawodowych mają na celu przede wszystkim zwiększyć szanse na znalezienie pracy.

  • Uczestnikami kursów mogą być osoby dorosłe bez względu na wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie, wyższe. Wystarczy świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej bądź zawodowej
  • Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego wydawane na druku MEN.
  • Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez OKE w zakresie danej kwalifikacji.
  • Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje.
  • Osoby posiadające wykształcenie średnie uzyskują ponadto dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie TECHNIKA.
  • Jeżeli uczestnik kursu nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w każdym momencie po uzupełnieniu wykształcenia i złożeniu stosownego wniosku wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia średniego.
  • Kształcenie w systemie zaocznym
  • Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.
  • Wymagane dokumenty: wniosek ( w wersji papierowej lub elektronicznej), świadectwo ukończenia szkoły, 2 fotografie, zaświadczenie z medycyny pracy ( po wydaniu skierowania przez CKU).

Szczegóły pod nr tel.: 798-770-017 lub 25 644-78-17 wew. 21

Zapraszamy!

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta