Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych w stanach zagrożenia życia u dzieci.

  • Zajęcia są realizowane w formie teoretyczno-praktycznej.
  • Kurs prowadzi doświadczony instruktor.

 

Czas trwania: 4 godziny (lekcyjne)
Koszt kursu – 30 zł/os. 

Oferta szkoleniowa jest dostosowana do indywidualnych oczekiwań uczestników kursu.

Każdy z uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Z możliwością przeprowadzenia w miejscu i terminie wskazanym przez klienta np. przedszkolu.

 

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy:

  • rodziców i opiekunów dzieci;
  • osoby zawodowo sprawujące opiekę nad dziećmi; (szkoły, przedszkola, żłobki, domy dziecka, itp.)

Jeżeli jesteś zainteresowany profesjonalnym kursem pierwszej pomocy przedmedycznej u dzieci.

 

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl


Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta