Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Mutyzm wybiórczy – szkolenie on-line

 

Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom .Uprzejmie prosimy o pobranie bezpłatnej aplikacji zoom ze strony https://zoom.us/ oraz o zalogowanie się poprzez e-mail i zapamiętanie hasła. W dniu szkolenia otrzymają Państwo e -mail z odpowiednim linkiem do szkolenia./Mail może być w spamie lub w powiadomieniach/. Na kilka minut przed szkoleniem proszę „wejść” w link. Zostaną Państwo przekierowani na szkolenie.

Kurs trwa -  4 godziny zegarowe

Koszt kursu on-line – 189 zł/os.

Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice.

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego.

PROGRAM:

 1. Istota mutyzmu wybiórczego:
 2. propozycje terminologiczne,
 3. czynniki etiologiczne,
 4. objawy,
 5. funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i edukacyjnym.
 6. Propozycje schematu diagnostycznego mutyzmu wybiórczego:
 7. kryteria diagnostyczne (ICD-10, DSM-V),
 8. diagnoza różnicowa,
 9. wybrane metody diagnostyczne.
 10. Propozycje terapeutyczne mutyzmu wybiórczego:
 11. konkretne oddziaływania terapeutyczne w oparciu o przykłady,
 12. zasady współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym/przedszkolnym.
 13. Część praktyczna:
 14. budowanie planu terapii,
 15. tworzenie propozycji ćwiczeń.

Uczestnik szkolenia otrzymuje: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.) oraz zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632).

Prowadząca: Mgr Magdalena Bury-Kamińska

Absolwentka psychologii – specjalność kliniczna i neuropsychologiczna oraz logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii i psychoonkologii. Współzałożycielka Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa w Puławach, w którym pracuje jako psycholog i logopeda. Kierownik prestiżowego grantu naukowego Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych placówkach oświatowych i zdrowotnych. W pracy specjalizuje się w pracy zachowaniami trudnymi u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, bazując na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ). Ukończyła  wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. z zakresu Terapii behawioralnej w teorii i praktyce (3-modułowy kurs bazowy), Technik SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Technik SAZ w pracy z osobą przejawiająca trudne zachowania, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), Racjonalnej Terapii Zachowania, Strategii poznawczo-behawioralnych w pracy z trudnymi zachowaniami dzieci przejawiających problemy rozwojowe, Dialogu Motywującego, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Neurorozwojowych Badań Diagnostycznych, Języka migowego-1st., Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, Wykorzystywania elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji oraz elementów Metody Krakowskiej (Metody wywoływania głosek, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®). Współautorka serii publikacji terapeutycznych „Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych” oraz książki terapeutycznej dedykowanej dzieciom i ich rodzicom: „Trenuj mózg z Neuronkiem. Jesienne przygody w Neuronkowym Lesie”. Autorka jedenastu artykułów bądź rozdziałów w recenzowanych czasopismach/monografiach naukowych dotyczących problematyki występowania zmian poznawczych u pacjentów z chorobą nowotworową, sprawności językowej i komunikacyjnej pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, behawioralnego podejścia do kształtowania komunikacji, dwutorowego programowania terapii logopedycznej z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC).

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta