Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Impuls 2 – Dodatkowy zastrzyk wiedzy psychomotorycznej. Omówiony zostanie mózg i jego niesamowite funkcje.

Kto z Was uczył się prowadzenia samochodu? Nasze oczy widziały wtedy wszystko. Ale… Czy siadając pierwszy raz za kółkiem umieliście ocenić odległość dzielącą Was od drugiego samochodu? Czy umieliście ocenić czas, który zajmie Wam dojazd do drugiego samochodu, uwzględniając szybkość obu aut? Czy umieliście zaparkować, zawrócić? Konieczna była nauka doznań płynących ze zmysłów, ponieważ postrzegania trzeba się nauczyć. (Na podstawie książki Zarys psychomotoryki J. A. Majewskich).

Kurs trwa -  20 godzin dydaktycznych

Koszt kursu – 699 zł/os. / 629 zł on-line

Program:

Jak działa mózg? Co wpływa na to, że pewnych rzeczy uczymy się szybciej, a innych z trudem?

Przypomnij sobie najważniejsze wydarzenia z swojego dzieciństwa. Które sceny stanęły Ci przed oczami? Te, które były dla Ciebie najważniejsze, te w których czułaś/eś emocje!

Warunkiem wytworzenia nowych połączeń mózgu jest odpowiednie pobudzanie ich aktywności. Pobudzanie to zapewniają nasze doświadczenia, zarówno te natury psychicznej, jak i w sferze motorycznej. Im bardziej różnorodne i bogate w treści są te doświadczenia, tym bardziej efektywne połączenia powstają w naszych mózgach. Proces ten działa również w drugą stronę – połączenia nieużywane z czasem mogą stać się nieaktywne, a mózg zaczyna je traktować jako zbędne i po pewnym czasie znikają one bez śladu.

Neuroplastyczność pokazuje, iż rozwój mózgu oraz wszelkich cech osobowościowych, psychicznych i intelektualnych nie jest zdeterminowana przez geny. Czyli… to pole to działania dla nas! Na zajęciach z psychomotoryki chcemy wspomagać rozwój poprzez szeroką ofertę różnych działań i doświadczeń – psychicznych i motorycznych, które bezpośrednio wpływają na rozwój mózgu. Psychomotoryczne wspieranie rozwoju wpływa pozytywnie i bezpośrednio na rozwój osobowy człowieka.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632) oraz CERTYFIKAT TERAPEUTY PSYCHOMOTORYKI Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki. Certyfikat daje uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą psychomotoryki.

Szklenie prowadzone przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Psychomotoryki.

Prowadzący:

Dr Andrzej Majewski Psychomotoryk i Motopedagog. Posiada specjalistyczne wykształcenie: terapia metodą M. Frostig, Psychogerontologia, Heilpadagogik (pedagogika specjalna). Praca doktorska obroniona na Uniwersytecie (Erlangen-Norymberga) dotyczyła nowych założeń wspierania w pedagogice i terapii. Przez wiele lat prowadził praktykę adresowaną między innymi do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin. Ceniony wykładowca niemieckich uczelni wyższych (Norymberga, Monachium) oraz polskich (Wrocław). Autor licznych artykułów i książek specjalistycznych. Wraz z żoną Jolantą opracowali autorską koncepcję „Integratywnego pedagogiczno-terapeutycznego wspierania rozwoju” określaną „psychomotoryką empowermentu”. Obecnie członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki, autor kursów i szkoleń, prowadzi wykłady gościnne w Polsce i Niemczech.

i

Jolanta Majewska - Psychomotoryk i Motopedagog. Psychoterapeutka terapii systemowej dla dzieci i młodzieży, par, rodzin i zespołów (DGSF – niem). Mediator zorientowany na klienta. Wieloletnia dyrektorka niemieckiego Interdyscyplinarnego Ośrodka Terapii i Rahabilitacji (Schwabach). Autorka licznych artykułów i książek specjalistycznych. Wraz z mężem Andrzejem opracowali autorską koncepcję „Integratywnego pedagogiczno-terapeutycznego wspierania rozwoju” określaną „psychomotoryką empowermentu”. Prowadzi kursy, warsztaty oraz wykłady gościnne w Polsce i Niemczech. Obecnie członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki, autorka kursów i szkoleń, prowadzi wykłady gościnne w Polsce i w Niemczech.

lub

Anna Suchon - Pedagog specjalny, posiada długoletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Adiunkt w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej. Tytuł psychomotoryka oraz gerontopsychomotoryka uzyskała na Akademii Psychomotoryki i Motopedagogiki w Niemczech. Autorka publikacji krajowych i zagranicznych. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Psychomotoryki.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • nauczycieli przedszkoli i szkół,
 • wychowawców,
 • psychologów,
 • logopedów,
 • fizjoterapeutów,
 • terapeutów zajęciowych,
 • specjalistów pracujących w ośrodkach rehabilitacyjnych
 • studentów kierunków pedagogicznych

Gwarantujemy zdobycie na naszych kursach wiedzy, która umożliwi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody psychomotoryki. Przedstawiamy zarówno gotowe rozwiązania, jak i zachęcamy do własnego poszukiwania inspiracji.

Dzięki szkoleniom będziesz miał możliwość:

 • Zdobycia aktualnej wiedzy, popartej badaniami naukowymi oraz wieloletnim doświadczeniem praktycznym osób prowadzących,
 • Zapoznanie z europejskimi koncepcjami psychomotoryki,
 • Natychmiastowego i długofalowego praktycznego weryfikowania swoich kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć,
 • Zdobycia umiejętności prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i seniorami oraz osobami z niepełnosprawnością,
 • Program kształcenia zawiera nowoczesne i nowatorskie treści, nie występujące w innych ofertach (np. e-psychomotoryka). Jesteśmy PIERWSI. Możesz się przekonać,
 • Zdobycia impulsu do własnego indywidualnego rozwoju zarówno w zakresie holistycznego postrzegania drugiego człowieka, ale również wypracowaniu własnej postawy.

Podczas kursu zapraszamy na słodką przerwę kawową 😊

Zapraszamy!

Zapisz się na kurs

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

BOM Głosowanie

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta