Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Dla absolwenta

INFORMACJA

 

Sporządzanie duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów, wykazu godzin oraz zaświadczeń związanych z przebiegiem nauki w oparciu o posiadaną dokumentację przebiegu nauczania.

Co należy zrobić?

Odpowiedni wniosek należy złożyć do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach.

Wymagane dokumenty

Realizacja

Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

Opłaty

  • Opłata za duplikat świadectwa/dyplomu, pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00zł.
  • Zaświadczenia wydawane są bezpłatnie

Opłatę wnosi się na konto szkoły: 96 1020 1026 0000 1402 0232 3418 – z dopiskiem opłata za duplikat.

Duplikaty wystawiane są po okazaniu dowodu wpłaty.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta