Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Egzaminy semestralne

Egzaminy pisemne

 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Medycznej Szkole Policealnej dla Dorosłych im. Prof. Zbigniewa Religi

w Siedlcach

w roku szkolnym 2019/2020

OPIEKUN MEDYCZNY:

w semestrze I

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

w semestrze II

 • Anatomia z fizjopatologią
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH:

w semestrze I, II

 • Kosmetologia
 • Anatomia z fizjologią

w semestrze III, IV

 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ:

w semestrze I , II

 • Technologia mycia i dezynfekcji medycznej
 • Technologia sterylizacji medycznej 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA:

w semestrze I i II

 • Podstawy psychologii i etyki
 • Podstawy anatomii i fizjologii dziecka

w semestrze III i IV

 • Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

TECHNIK MASAŻYSTA:

w semestrze I i II

 • Anatomia z fizjologią
 • Teoria masażu

w semestrze III

 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Zagadnienia kliniczne w masażu

w semestrze IV

 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Zarys fizjoterapii

HIGIENISTKA  STOMATOLOGICZNA:

w semestrze II

 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

w semestrze III

 • Propedeutyka stomatologiczna
 • Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY:

w semestrze I

 • Podstawy psychologii i etyki
 • Anatomia z fizjopatologią

 w semestrze II

 • Podstawy psychologii i etyki
 • Podstawy terapii zajęciowej

w semestrze III, IV

 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

PROTETYK SŁUCHU:

w semestrze IV

 • Metody doboru aparatów słuchowych
 • Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych

UWAGA!!!!!

Ze wszystkich pozostałych przedmiotów i przeprowadzane są

egzaminy w formie ustnej lub pisemnej. Z egzaminów sporządzane są protokoły.

Nauczyciel ma obowiązek poinformować słuchacza o dopuszczeniu do egzaminu

na 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

W MIESIĄCACH LETNICH 

CZERWIEC

07.06.2021 r. (poniedziałek) – 30.06.2021 r. (środa)

 godz. 08:00 – 18:00

LIPIEC-SIERPIEŃ

01.07.2021 r. (czwartek) – 31.08.2021 r. (wtorek) 

godz. 08:00 – 17:00

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta