Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Egzaminy semestralne

Egzaminy pisemne dla formy stacjonarnej i zaocznej

 w Medycznej Szkole Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi

w Siedlcach

w roku szkolnym 2021/2022

OPIEKUN MEDYCZNY: 2020/21/22

 w semestrze I

 • Anatomia z fizjopatologią
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

w semestrze II

 • Anatomia z fizjopatologią
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

OPIEKUN MEDYCZNY 2021/22/23 forma dzienna

w semestrze I i II

 • Anatomia z fizjopatologią
 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej

w semestrze III

 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej
 • Podstawy działalności gospodarczej

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH: forma dzienna 2020/21/22

w semestrze I,  

 • Kosmetologia
 • Anatomia

w semestrze II

 • Kosmetologia
 • Dermatologia

w semestrze III,

 • Kosmetologia
 • Bezpieczeństwo i higieny pracy

w semestrze IV

 • Kosmetologia
 • Język angielski

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH: forma zaoczna 2020/21/22

w semestrze I, II

 • Kosmetologia
 • Dermatologia

w semestrze III, IV

 • Kosmetologia
 • Anatomia

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ :2021/22

w semestrze I

 • Technologia mycia i dezynfekcji medycznej
 • Anatomia z fizjologią

 w semestrze II

 • Technologia mycia i dezynfekcji medycznej
 • Technologia sterylizacji medycznej

OPIEKUNKA DZIECIĘCA:   2019/20/21/22, 2020/21/22/23

 w semestrze I

 • Podstawy psychologii i etyki
 • Podstawy anatomii i fizjologii dziecka

w semestrze II

 • Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
 • Pielęgnacja dziecka zdrowego

w semestrze III i IV

 • Pielęgnacja dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
 • Wychowanie dziecka

TECHNIK MASAŻYSTA:   2020/21/22, 2021/22/23

 w semestrze I i II

 • Anatomia z fizjologią
 • Teoria masażu

w semestrze III

 • Teoria masażu
 • Podstawy fizjoterapii

w semestrze IV

 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Zagadnienia kliniczne

HIGIENISTKA  STOMATOLOGICZNA: 2020/21/22,2021/22/23

w semestrze I, II

 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • Anatomia z fizjopatologia narządu żucia

w semestrze III

 • Anatomia z fizjopatologia narządu żucia
 • Profilaktyka w stomatologii

w semestrze I V

 • Profilaktyka w stomatologii
 • Podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY:    2020/21/22, 2021/22/23

w semestrze I

 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Anatomia z fizjopatologią

 w semestrze II

 • Podstawy psychologii i etyki
 • Podstawy terapii zajęciowej

w semestrze III,

 • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

w semestrze  IV

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Podstawy psychologii i etyki

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG:   2020/21/22/23, 2021/22/23/24

 w semestrze I

 • Anatomia z fizjologią
 • Ochrona radiologiczna

w semestrze II

 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Fizyka i aparatura w elektroradiologii

w semestrze III

 • Radioterapia
 • Diagnostyka elektromedyczna

w semestrze IV

 • Radioterapia
 • Diagnostyka obrazowa

w semestrze V:

 • Diagnostyka obrazowa
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

PODOLOG:2021/22/23

w semestrze I i II

 • Anatomia z fizjopatologią
 • Podstawy podologii

w semestrze III i IV

 • Dermatologia w podologii
 • Podstawy podologii

UWAGA!!!!!

Ze wszystkich pozostałych przedmiotów i przeprowadzane są

egzaminy w formie ustnej lub pisemnej. Z egzaminów sporządzane są protokoły.

Nauczyciel ma obowiązek poinformować słuchacza o dopuszczeniu do egzaminu

na 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta