Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Głównym celem działań zawodowych asystenta osoby niepełnosprawnej jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

- okres nauki - 1 rok w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • placówkach zapewniających pomoc i terapię osobom niepełnosprawnym
 • szkolnictwie specjalnym i integracyjnym
 • w środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych

 

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy psychologii i etyki
 • anatomia z fizjopatologią
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • pierwsza pomoc
 • elementy pracy socjalnej
 • metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • planowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • język angielski zawodowy
 • alternatywne metody komunikowania się
 • opieka i pielęgnacja osoby z niepełnosprawnością
 • podstawy rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością
 • aktywizacja osoby z niepełnosprawnością
 • organizowanie wsparcia osobie z niepełnosprawnością

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem I - 70 godzin, sem II - 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO .01.  Udzielanie pomocy i organizacja  wsparcia osobie niepełnosprawnej odbywa się pod koniec II semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta