Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Głównym celem zawodu jest asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

- okres nauki - 1 rok w systemie wieczorowym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
 • przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • gabinetach i klinikach stomatologicznych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • anatomia z fizjopatologią narządu żucia
 • materiałoznawstwo w stomatologii
 • ergonomia w stomatologii
 • dokumentacja gabinetu dentystycznego
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pierwsza pomoc
 • podstawy psychologii i etyki
 • informatyka
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym
 • pracownia techniki pracy w gabinecie dentystycznym

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem. I – 70  godzin, sem. II – 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta