Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

- okres nauki - 1 rok w systemie dziennym lub wieczorowym (3-4 dni w tygodniu)

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
 • przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • gabinetach i klinikach stomatologicznych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • język angielski zawodowy w stomatologii
 • język migowy
 • propedeutyka stomatologiczna
 • zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
 • komputerowe wspomaganie działalnosci w ochronie zdrowia
 • asystowanie lekarzowi dentyście
 • prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
 • komunikacja w gabinecie stomatologicznym

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem. II - 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta