Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Celem głównym zawodu jest prowadzenie pod nadzorem lekarza działalności higieniczno - profilaktycznej

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym lub wieczorowym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu
 • organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
 • prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • gabinetach i klinikach stomatologicznych

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pierwsza pomoc
 • anatomia z fizjopatologią narządu żucia
 • informatyka
 • język migowy
 • język angielski zawodowy
 • podstawy psychologii i etyki
 • podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • materiały i leki w stomatologii
 • profilaktyka w stomatologii
 • pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki stomatologicznej
 • pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 • pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno – leczniczych w stomatologii

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem. II – 70 godzin  sem. III - 70 godzin, sem. IV - 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.02 . Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia odbywa się pod koniec IV semestru

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta