Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN MEDYCZNY

Głównym celem zawodu jest rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku

- okres nauki – 1,5 roku w systemie  dziennym lub wieczorowym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami;
 • wykonywania czynności zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo- symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D- Metoda Hoppe;
 • wykonywanie wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;
 • wykonywanie wybranych czynności asystujących przy operacji;
 • asystowanie pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Oddziałach szpitalnych
 • Domach Pomocy Społecznej
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych
 • Szpitalach
 • Hospicjach
 • Środowiskowych Domach Pomocy
 • Domu pacjenta jako indywidualna opieka

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 

 • przedsiębiorczość
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • anatomia z fizjopatologią
 • podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej
 • zdrowie publiczne
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • podstawy psychologii i etyki
 • informatyka
 • pierwsza pomoc
 • pracownia zabiegów higieniczno- pielęgnacyjnych, opiekuńczych i medycznych
 • działania opiekuńcze i medyczne nad osobą chorą i niesamodzielną
 • opieka nad pacjentem dializowanym
 • wykonywanie czynności opiekuńczych i medycznych na bloku operacyjnym
 • prowadzenie aktywizacji przyłóżkowej

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:

sem I - 70 godzin,

sem II - 105 godzin,

sem III- 105 godzin

Egzamin zawodowy:

 MED. 14 Świadczenie usług medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej odbywa się pod koniec III semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

W MIESIĄCACH LETNICH 

CZERWIEC

07.06.2021 r. (poniedziałek) – 30.06.2021 r. (środa)

 godz. 08:00 – 18:00

LIPIEC-SIERPIEŃ

01.07.2021 r. (czwartek) – 31.08.2021 r. (wtorek) 

godz. 08:00 – 17:00

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta