Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN MEDYCZNY

Głównym celem zawodu jest rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku

- okres nauki – 1,5 roku w systemie  dziennym lub wieczorowym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem;
 • wykonywania czynności zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo- symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D- Metoda Hoppe;
 • wykonywanie wybranych czynności medycznych w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Oddziałach szpitalnych
 • Domach Pomocy Społecznej
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych
 • Szpitalach
 • Hospicjach
 • Środowiskowych Domach Pomocy
 • Domu pacjenta jako indywidualna opieka

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 

 • przedsiębiorczość
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • anatomia z fizjopatologią
 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • podstawy opieki medycznej
 • podstawy farmakoterapii
 • zarys gerontologii
 • zdrowie publiczne
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • podstawy psychologii i etyki
 • informatyka
 • pierwsza pomoc
 • pracownia zabiegów higieniczno- pielęgnacyjnych i medycznych
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • prowadzenie aktywizacji przyłóżkowej

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:

sem I - 70 godzin,

sem II - 70 godzin,

sem III- 70 godzin

Egzamin zawodowy:

 MED. 14 Świadczenie usług medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej odbywa się pod koniec III semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta