Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Głównym celem zawodu jest świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie starszej

- okres nauki - 2 lata w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym

 

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Oddziałach szpitalnych
 • Domach Pomocy Społecznej
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych

 

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język migowy
 • język angielski zawodowy
 • podstawy socjologii
 • podstawy opieki nad osobą starszą
 • elementy terapii zajęciowej
 • pierwsza pomoc
 • pracownia opiekuńczo pielęgnacyjna
 • pracownia pomocy społecznej

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem II- 160 godzin, sem IV- 160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.02.  Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta