Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym , wieczorowym lub zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Domy Małego dziecka
 • Domy Dziecka
 • Żłobki
 • Przedszkola - młodsza grupa
 • Indywidualna opieka domowa

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język angielski zawodowy
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • język migowy
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
 • teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii czlowieka
 • komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
 • pracownia pielęgnacji dziecka zdrowego, chorego oraz dziecka niepełnosprawnego
 • pracownia wychowania dziecka
 • wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę
 • wychowanie artystyczne dziecka
 • opieka nad dzieckiem

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem III - 80 godzin, sem IV - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta