Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Głównym celem zawodu jest   sprawowanie fachowej opieki nad małymi dziećmi (niemowlęta i dzieci do 3-4 roku życia).

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

 

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Domy Dziecka
 • Żłobki
 • Przedszkola - młodsza grupa
 • Indywidualna opieka domowa

 

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • język angielski zawodowy
 • podstawy psychologii i etyki
 • podstawy anatomii i fizjologii dziecka
 • zdrowie publiczne
 • pierwsza pomoc
 • język migowy
 • wychowanie dziecka
 • pielęgnacja dziecka zdrowego
 • pielęgnacja dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
 • pracownia wychowania dziecka
 • pracownia pielęgnacji dziecka
 • pracownia literatury dziecięcej
 • pracownia wychowania muzycznego
 • pracownia plastyczno – techniczna
 • opieka nad dzieckiem

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem III - 70 godzin, sem IV - 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta