Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

- okres nauki - 1 rok w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
 • sprawowania opieki nad osoba podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
 • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Domy Pogodnej Starości
 • Środowisko domowe podopiecznych
 • Domy dla przewlekle chorych
 • Domy samotnej matki

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy psychologii
 • wybrane zagadnienia z socjologii
 • teoretyczne podstawy pielegnowania czlowieka
 • organizacja opieki srodowiskowej
 • jezyk migowy
 • jezyk angielski zawodowy w pomocy spolecznej
 • opieka i pielegnacja czlowieka
 • aktywizacja osoby podopiecznego
 • trening umiejetnosci spolecznych

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem I - 80 godzin, sem II - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych odbywa się pod koniec II semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta