Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

ORTOPTYSTKA

- okres nauki – 2 lata w systemie dziennym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych
 • prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego
 • prowadzenie szczegółowych badań strabologicznych
 • dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych
 • komunikowania się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym
 • prowadzenia działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Gabinetach Leczenia Zeza
 • Poradniach Okulistycznych
 • Szpitalnych i klinicznych oddziałach okulistyki
 • Gabinetach pleoptyczno-ortoptycznych
 • Samodzielna działalność gospodarcza dotycząca świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • metody i techniki pracy ortoptystki
 • podstawy optyki badania ortoptyczne
 • ćwiczenia ortoptyczne technologie ortoptyczne w ortoptyce
 • język migowy
 • język obcy w ortoptyce
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • podstawy psychologii
 • podstawy anatomii i patofizjologii
 • wybrane zagadnienia z pediatrii
 • ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
 • wychowanie fizyczne

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem III - 140 godzin, sem IV - 140 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta