Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

ORTOPTYSTKA

Celem głównym zawodu jest diagnozowanie oraz leczenie zeza u dzieci.

- okres nauki – 2 lata w systemie dziennym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych
 • prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego
 • prowadzenie szczegółowych badań strabologicznych
 • dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych
 • komunikowania się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym
 • prowadzenia działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • gabinetach leczenia zeza
 • poradniach okulistycznych
 • szpitalnych i klinicznych oddziałach okulistyki
 • gabinetach pleoptyczno-ortoptycznych
 • samodzielna działalność gospodarcza dotycząca świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • informatyka
 • język angielski zawodowy
 • podstawy psychologii i etyki
 • anatomia z fizjopatologią
 • wybrane zagadnienia z pediatrii
 • ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
 • pierwsza pomoc
 • język migowy
 • metodyka i techniki pracy ortoptystki
 • podstawy optyki
 • badania ort optyczne
 • ćwiczenia ort optyczne
 • zajęcia praktyczne
 • wychowanie fizyczne

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem III - 140 godzin, sem IV - 140 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:   

 MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta