Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

PROTETYK SŁUCHU

Celem głównym jest wykonywanie badań słuchu u dorosłych i dzieci oraz analizowanie i ocenianie wyników badań słuchu na potrzeby protezowania.

 - okres nauki – 2 lata w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się: wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci

 •  analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania
 •  dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie
 •  sprawowanie opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych
 •  prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 •  gabinetach protetyki słuchu
 •  gabinetach audiologicznych
 •  pracowniach otoplastycznych
 •  pracowniach serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego
 •  samodzielna działalność gospodarcza

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • anatomia z fizjopatologią
 •  język angielski zawodowy
 •  Język migowy
 •  działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 •  pierwsza pomoc
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 •  podstawy psychologii i etyki
 •  promocja zdrowia
 •  informatyka
 •  akustyka i psychoakustyka
 •  metody doboru aparatów słuchowych
 •  budowa i miernictwo aparatów słuchowych
 • otoplastyka
 • metody badania słuchu
 • pracownia badania słuchu
 • dopasowywanie aparatów słuchowych
 • pracownia otoplastyczna
 • opieka audioprotetyczna

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem. II 70 godzin sem III - 70 godzin, sem IV - 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 

 MED.05.  Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta