Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

PROTETYK SŁUCHU

PROTETYK SŁUCHU

- okres nauki – 2 lata w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 •  wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci
 •  analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania
 •  dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie
 •  sprawowanie opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych
 •  prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 •  gabinetach protetyki słuchu
 •  gabinetach audiologicznych
 •  pracowniach otoplastycznych
 •  pracowniach serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego
 •  samodzielna działalność gospodarcza

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 •  metody badania słuchu
 •  język obcy w protetyce słuchu
 •  akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu
 •  metody doboru aparatów słuchowych
 •  język migowy
 •  budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
 •  otoplastyka • badania słuchu pracownia
 •  dopasowanie aparatów słuchowych
 •  opieka audioprotetyczna
 •  działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 •  komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 •  zarys anatomii, fizjologii i patologii

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem III - 80 godzin, sem IV - 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.16. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 8.00 – 17.00

Środa: 8.00 – 17.00

Czwartek: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazdowe)

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta