Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Celem głównym zawodu jest zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

- okres nauki  1,5 roku w systemie zaocznym

W trakcie nauki uczeń nauczy się:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • We wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora BHP

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia komunikacji interpersonalnej
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem. I – 70 godzin sem. II– 70 godzin, sem. III – 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie :

 BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy odbywa się pod koniec III semestru.
 

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta