Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Celem głównym zawodu jest świadczenie  usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

- okres nauki – 2,5  roku w systemie dziennym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
 • wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • pracowniach:

rentgenodiagnostycznych, stomatologicznych, KT (tomografii komputerowej), MR (rezonansu magnetycznego), badań naczyniowych,densytometrii kośćca, mammografii, izotopowych, radioterapii, EKG, EEG, EMG, audiologii, spirometrii, ultrasonografii, oraz zakładach przemysłowych wykorzystujących aparaturę rentgenowską.

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • podstawy psychologii i etyki
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • zdrowie publiczne
 • anatomia z fizjologią
 • podstawy patologii
 • ochrona radiologiczna
 • fizyka i aparatura w elektroradiologii
 • diagnostyka obrazowa
 • diagnostyka elektromedyczna
 • radioterapia
 • pracownia anatomii radiologicznej
 • pierwsza pomoc
 • pracownia diagnostyki obrazowej
 • pracownia elektromedyczna
 • pracownia radioterapii i medycyny nuklearnej
 • zajęcia praktyczne
 • wychowanie fizyczne

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem. III 70 godzin, sem. IV – 70 godzin, sem. V – 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii – odbywa się pod koniec V semestru

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta