Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Głównym celem zawodu jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

- okres nauki - 1 rok w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

 

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • wszelkie podmioty świadczące usługi sterylizacji, w tym : sterylizatornie centralne, pracownie endoskopowe, gabinety stomatologiczne, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym, pracownie mikrobiologii itp.

 

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • anatomia z fizjologią
 • język migowy
 • język angielski zawodowy
 • podstawy psychologii i etyki
 • technologia mycia i dezynfekcji medycznej
 • technologia sterylizacji medycznej
 • wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • udzielanie pierwszej pomocy

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem. I - 70 godzin, sem. II - 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych odbywa się pod koniec II semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta