Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Głównym celem zawodu jest  wspomaganie osób niepełnosprawnych w ich procesie leczenia i rehabilitacji poprzez stosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej.

- okres nauki - 2 lata w systemie dziennym (zajęcia w godz. popołudniowych)

 

W trakcie nauki słuchacz zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Wspomagania i aktywizowania osób chorych i niepełnosprawnych stosując różne metody, formy oraz techniki terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji
 • Planowania indywidualnej i grupowej terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego
 • Działań mających na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta

 

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • placówkach rehabilitacyjnych
 • szpitalach
 • sanatoriach
 • domach dziennego pobytu
 • domach pomocy społecznej
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

 

Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • anatomia z fizjopatologią
 • podstawy psychologii i etyki
 • język angielski zawodowy
 • pierwsza pomoc
 • promocja zdrowia
 • podstawy terapii zajęciowej
 • metodyka terapii zajęciowej
 • metody i techniki terapii zajęciowej
 • diagnozowanie w terapii zajęciowej
 • planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: sem. II 70 godzin,  sem III - 70 godzin, sem IV - 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej odbywa się pod koniec IV semestru.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

adres:
ul. Młynarska 17 
08-110 Siedlce


tel.: 25 644 78 17
fax: 25 644 78 14


e-mail: 
sekretariat@ckziu.siedlce.pl

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU

pon-pt godz. 08:00 – 17:00

Sobota: 8.00 – 16.00 (zjazd)

image002

Szkoła prowadzi wynajem sali gimnastycznej, sal wykładowych i pracowni zawodowych na szkolenia, konferencje i egzaminy zawodowe


znak2

checklist2

logo mazowsze
poczta