Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach


Medyczna Szkola Policealna im.prof. Zbigniewa Religi
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych im.prof. Zbigniewa Religi
Centrum Kształcenia Ustawicznego


- Historia


- Kierunki kształcenia


- Wydarzenia


- Profilaktyka


- Plany zajęć


- Komunikaty


- Kontakt


Ogłoszenia/Przetargi

Praca

 


Misja szkoły:


 Szkoła zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dydaktycznego. Dostarcza rzetelnej i nowoczesnej wiedzy. Zapewnia wszechstronny rozwój zawodowy ucznia. Stwarza jak najlepsze warunki do nauki.Zapewnia wysoki poziom kształcenia praktycznego w nowoczesnych placówkach. Umożliwia różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych. Prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji zdrowotnej.


 Wizja szkoły:


Szkoła jest placówką wiodącą w kształceniu zawodów medycznych i społecznych w regionie.Prowadzi kształcenie na poziomie wyższym zawodowym.Proponuje kształcenie na kierunkach zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Realizuje programy współpracy ze szkołami państw Unii Europejskiej o podobnych profilach.Dysponuje nowoczesną bazę dydaktyczną. Prowadzi różne formy doskonalenia zawodowego.

 
 


Przydatne w dydaktyce

Polecamy prezentacje tematyczne przygotowane przez nauczycieli i uczniów.
Odbierz pocztę


   Linki


Centralna Komisja Egzaminacyjna


stronę administruje:  J.P.