Menu podmiotowe


Podstawowe dane podmiotu

Status prawny

Dyrektor

Struktura organizacyjna

Dokumenty

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ogłoszenia/ przetargi

Menu przedmiotowe

Baza szkoły

Kierunki kształcenia
Rekrutacja
Informacje o biuletynie

Redakcja

Rejestr zmian

 

 

Ogłoszenia / Przetargi


15 paŸdziernika 2015
zamieszczenie ogłoszenia
29 paŸdziernika 2015
rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika kształcenia ustawicznego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach
                                 
ogłoszenie - oferta  Nr 1/2015             kwestionariusz osobowy
                 oświadczenia

                 rozstrzygnięcie

osoba odpowiedzialna: Urszula Łukasiewicz 

06 sierpnia 2015
zamieszczenie ogłoszenia
25 sierpnia 2015
rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego informatyka
w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach
                                 
ogłoszenie - oferta  Nr 1/2015             kwestionariusz osobowy
                 oświadczenia

                 rozstrzygnięcie

osoba odpowiedzialna: Urszula Łukasiewicz 

05 lipca 2012
zamieszczenie ogłoszenia
27 lipca 2012
rozstrzygnięcieOgłoszenie o naborze na stanowisko starszego informatyka
w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach
                                 
ogłoszenie - oferta  Nr 2/2012             kwestionariusz osobowy

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk 

04 lipca 2012
zamieszczenie ogłoszenia
27 lipca 2012
rozstrzygnięcieOgłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego
w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach
                                 
ogłoszenie - oferta  Nr 1/2012             kwestionariusz osobowy

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk  

14 maja 2012
zamieszczenie ogłoszenia


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach


                                       osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk


27 kwietnia 2012 r.
zamieszczenie ogłoszenia

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk  

06 lipca
zamieszczenie ogłoszenia

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk


30 listopada 2010

zamieszczenie ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
starszego informatyka

Oferta  Nr 1/10 z dnia  30 listopada 2010 roku  


osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk
      

 
5 stycznia 2011


11 maja 2009 zamieszczenie ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na remont pomieszcze?Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk

4 czerwca 2009

Informacja o wyborze oferty

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk

   
20 sierpnia 2008

 

3 września 2008

Lista kandydatów spełniających formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko nr 1/08 z dnia 24 lipca 2008

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk

Data zamieszczenia 20.08.2008

Rozstrzygnięcie

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk

24 lipca 2008 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu Nr 1/08    do pobrania kwestionariusz

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk

Data zamieszczenia oferty" 24.07.2008

   

9 maja 2008

zamieszczenie ogłoszenia

 

 

Przetarg na roboty remontowe w pomieszczeniach budynku Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk

Data zamieszczenia oferty" 09.05.2008

4 czerwca 2008

 

Informacja o wyborze oferty

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk

   

5 sierpnia 2007

11 lipca 2007

 

Lista kandydatów na wolne stanowisko

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk

Data zamieszczenia  5.08.2007

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. obsługi sekretariatu Nr 1/07

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk

Data zamieszczenia oferty" 11.07.2007

16 września 2007

Rozstrzygnięcie

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk

 

7 maja 2007

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZMSP-G.2230/  1- 19/07)

 

2 kwietnia 2007

zamieszczenie ogłoszenia

 

Wykonanie remontu pomieszcze?w budynku Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach (ZMSP-G.2230/1-4 /07 treść ogłoszenia pdf)

26 kwietnia 2007 

zdjęcie ogłoszenia i zamknięcia przetargu

Rozstrzygnięcie

osoba odpowiedzialna: Zofia Ciołczyk