Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Młynarska 17, tel. 025 6447817- Historia
- Kierunki kształcenia
- Wydarzenia

- Profilaktyka
- Plany zajęć
- Komunikaty
- Kontakt

 

Najważniejsze fakty z historii szkoły

1970 r. - zostaje otwarta Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa przy Liceum Ekonomicznym na ul. Cmentarnej  w Siedlcach
1972 r. szkoła zmienia nazwę na Medyczne Studium Zawodowe Pielęgniarstwa z siedzibą w Liceum Ekonomicznym przy ul Oskara Lange 8
1975 r. - powołane zostaje  Medyczne Studium Zawodowe z  siedzibą w Zespole Szkół Ekonomicznych w Siedlcach przy ul Oskara Lange 8
1982 r. - rozpoczyna działalność Wydział Technik Fizjoterapii i Higienistka Stomatologiczna.
1982 r. - szkoła otrzymuje status samodzielnej szkoły
1983 r. – powołanie Liceum Medycznego kształcące w zawodzie pielęgniarka. Szkoła ma  siedzibę w Zespole Szkół Budowlanych Siedleckiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Siedlcach.
1984 r. - powstaje Zespół Szkół Medycznych, a w nim Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe. Szkoła mieści się w swoim budynku przy ulicy Młynarskiej 17
1 września1988 r -  powstaje Wydział Położnych
1 września 1990 r - powstaje Wydział Pracownik Socjalny
1 września 1992 r- powstaje V Liceum Ogólnokształcące
1 września 1994r - powstaje Wydział Ratownik Medyczny i Opiekunka Dziecięca
1 września 1996r- uruchomienie kształcenia w zawodzie Instruktor Higieny
31 sierpnia 1997r - likwidacja Wydziału Pielęgniarstwa Liceum Medycznego
1 października 2001 r.- nawiązanie współpracy z Zakładem Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie w zakresie kształcenia pielęgniarek na poziomie akademickim.
31 sierpnia 2002 r. - likwidacja Zespołu Szkół Medycznych oraz Liceum Medycznego
1 września 2002 r. - szkoła przyjmuje nazwę  Medyczne  Studium Zawodowe
1 września 2003 r. uruchomienie kierunku kształcenia w zawodzie : Opiekunka Środowiskowa oraz Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
31 sierpnia 2004 r. - likwidacja V Liceum Ogólnokształcącego
1 września 2004 r. – uruchomienie kierunku  Technik Masażysta
1 września 2005 r.  - uruchomienie kierunku  Asystent Osoby Niepełnosprawnej
1 września 2005 r. - zostaje utworzony Zespół Medycznych Szkół Policealnych. W skład Zespołu wchodzi Medyczna Szkoła Policealna i Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
1 wrzesień 2007 –otwarcie kierunku kształcenia Opiekun medyczny
1 wrzesień 2009 – otwarcie kierunku kształcenia Technik usług kosmetycznych
1wrzesień 2011 – otwarcie kierunku kształcenia Opiekun osoby starszej
1 wrzesień 2011r – szkoła przyjmuje nazwę Zespół Medycznych Szkół Policealnych Medyczna Szkoła Policealna im prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach

Zjazd absolwentek - 30 czerwca 2007