Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Młynarska 17, tel. 025 6447817 

Kierunki kształcenia

 


- Asystent Osoby Niepełnosprawnej


- Opiekunka Dziecięca


- Technik Masażysta


- Opiekunka Środowiskowa


- Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

 

- Technik Usług Kosmetycznych

 

 - Opiekun Medyczny


 - Opiekun osoby starszej

 

- Technik Sterylizacji Medycznej

 

- Higienistka stomatologiczna

 

- Asystentka stomatologiczna

 

Regulamin rekrutacji

Pobierz podanie

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

- okres nauki - 1 rok w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się :

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej
Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:
 • placówkach zapewniających pomoc i terapię osobom niepełnosprawnym
 • szkolnictwie specjalnym i integracyjnym
 • w środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 • ośrodkach wsparcia dla niepełnosprawnych
Przedmioty nauczania w cyklu kształcenia:
 • wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • elementy anatomii i patologii człowieka
 • język angielski zawodowy w pomocy społecznej
 • język migowy
 • metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 • organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • terapia zajęciowa i aktywizacja
 • zajęcia praktyczne
Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową:  sem I -80 godzin sem II- 80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej odbywa się pod koniec II semestru.